Tarieven coaching

Kennismakingsgesprek: gratis en is 20 minuten. Hierin worden je vraag, de werkwijze en kosten besproken. Dit gesprek kan telefonisch of in de praktijk plaatsvinden.

Individuele coaching: € 105 per sessie van 60 minuten.

Zakelijk tarief coaching: € 115,- per sessie van 60 minuten of € 130,- per sessie van 60 minuten, inclusief rapportage en evaluatie via de coachingsmonitor.

Intensieve coaching (dagdeel): Tarief: € 3000, — voor sessie van 3 uur (incl. voorbereidingen en thematische hand-outs).

Seizoenscoaching: Tarief: € 150,- per wandeling of € 550,– voor een jaartraject (beide incl. voorbereiding, reiskosten, thematische hand-outs).

Er is geen toeslag voor gesprekken in de avonduren of in het weekend.

Afzeggen: Kun je niet op de afspraak komen, geef dat dan minimaal 24 uur van tevoren door (telefonisch of via mail). Voor afspraken die niet of minder dan 24 uur ervoor worden afgezegd, wordt € 50,– in rekening gebracht voor gereserveerde tijd.

Vergoedingsmogelijkheden coaching
Coaching valt niet onder de primaire ziektekosten. De Nobco heeft daarom geen overeenkomsten met zorgverzekeraars, waardoor geen vergoeding mogelijk is via de zorgverzekering.

Vergoeding is soms mogelijkheden via:
de belasting: Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
je werkgever: Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken
de Arbo-dienst van je bedrijf: Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out-preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
de CAO: sommige bedrijven stellen budget beschikbaar voor coaching en training. Of dat ook bij jou geldt, kun je navragen bij je HR-manager. Is er nog geen budget? Je kunt het ook voorstellen; vergeleken met andere vormen van training en ontwikkeling is coaching heel effectief en goedkoper.