Tarieven en vergoedingen

In de praktijk zijn diverse mogelijkheden: psychologische begeleiding, coaching en training.
Afspraken zijn mogelijk tussen 9.00 en 17.00 uur en op woensdag- en donderdagavond. Er is geen toeslag voor gesprekken in de avond of in het weekend.
Je kunt snel terecht en bij onvergoede zorg is geen verwijsbrief nodig.

Psychologische begeleiding

Vergoede zorg
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijzing naar de basis-GGZ nodig (via je huisarts).
Hierbij werk ik samen met Caredate: een erkende zorginstelling. Op hun site kun je terecht voor meer informatie en om je aan te melden. De gesprekken worden (afhankelijk van je polis) geheel of gedeeltelijk vergoed (na betaling van je wettelijk eigen risico).
Onvergoede zorg
Bij onvergoede zorg heb je geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Je betaalt zelf voor de gesprekken en hoeft niet eerst je eigen risico vol te maken. Daarnaast wordt er geen informatie gedeeld met je zorgverzekeraar. Je kunt je direct bij mij aanmelden.
Twijfel je tussen vergoede en onvergoede zorg?
De volgende problemen/klachten zijn sinds 2014 uitgesloten van vergoeding vanuit de basisverzekering: werkgerelateerde problematiek, spanningsklachten, burn-out, relatieproblemen, rouw en verliesverwerking, levenfase- of identiteitsvragen en aanpassingsproblemen (reacties op stressvolle gebeurtenis zoals een scheiding).

Een kennismakingsgesprek van 15 minuten is gratis (telefonisch of via beeldbellen). Hierin worden je vraag en/of klacht, de werkwijze en kosten besproken.
Psychologische begeleiding: € 105,– per afspraak. Een afspraak is 60 minuten, waarvan 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd (zoals administratie en aanvullend materiaal ).
Individuele ACT training: een kennismakingsgesprek en 8 individuele gesprekken van elk 60 minuten, tarief € 850,– (inclusief materialen).
Groepstraining Tijd voor ACTie: een telefonisch kennismakingsgesprek en 6 groepsbijeenkomsten van 90 minuten, tarief € 450,– per persoon (inclusief materialen).

Vergoedingsmogelijkheden zonder verwijsbrief
Ben je zzp-er of ondernemer en heb je de doorgaanmodule 2020 bij de Amersfoortse verzekering? Dan krijg je per jaar € 500,- vergoeding voor een (online) ACT-training (individueel of groepstraining)*. Als particulier bij de Amersfoortse met een extra of uitgebreide aanvullende verzekering is de vergoeding € 100,- per kalenderjaar*.
Een andere mogelijkheid om een traject (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, is aan je werkgever te vragen of zij (een deel) willen bekostigen. Vaak staat men open om hierin te investeren; zo wordt ook uitval op het werk voorkomen.
Overheden en verschillende werkgevers bieden vaak een bijdrage voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van hun werknemer. Gesprekken op basis van Acceptance en Commitment Therapy (ACT) leiden tot blijvend inzicht, doordat je onderzoekt wat in je werk en leven belangrijk is en hoe je een goede balans daarin vindt. Vraag naar de mogelijkheden bij je HR-manager/werkgever. Vaak kun je gebruik maken van een persoonlijk ontwikkelbudget en krijgt je werkgever financieel voordeel via de belasting.

Afzeggen: Kun je, om wat voor reden dan ook, niet op een afspraak komen, laat dat dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Voor afspraken die niet of minder dan 24 uur ervoor worden afgezegd, wordt € 75,- in rekening gebracht voor gereserveerde tijd.

Coaching

Een kennismakingsgesprek van 20 minuten is gratis (telefonisch of via beeldbellen)
Individuele Coaching: € 105,- per gesprek van 60 minuten.
Intensieve individuele coaching: Tarief: € 250, — voor één dagdeel van 3 uur (incl. telefonische kennismaking, voorbereidingen en thematische hand-outs).
Seizoenscoaching: Tarief: € 150,- per wandeling of € 550,– voor een jaartraject (beide incl. voorbereiding, reiskosten, thematische hand-outs).
Zakelijk tarief: € 125,- per 75 minuten (rapportage en evaluatie via de coachingmonitor mogelijk).

Afzeggen: Kun je, om wat voor reden dan ook, niet op een afspraak komen, laat dat dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Voor afspraken die niet of minder dan 24 uur ervoor worden afgezegd, wordt € 75,- in rekening gebracht voor gereserveerde tijd.

Vergoedingsmogelijkheden coaching
Coaching valt niet onder de primaire ziektekosten. De Nobco heeft daarom geen overeenkomsten met zorgverzekeraars, waardoor vergoeding via de zorgverzekering niet mogelijk is.
Vergoeding is mogelijk via:
– de doorgaanmodule 2020 voor ondernemers bij de Amersfoortse verzekering. Je krijgt per kalenderjaar een vergoeding van € 500,– *.
de belasting: Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
je werkgever: Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus veel hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken naar de mogelijkheden.
de Arbo-dienst van je bedrijf: Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out-preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
de CAO: in sommige CAO’s is budget beschikbaar voor coaching en training. Of dat ook bij jou geldt, kun je navragen bij je HR-manager. Is er nog geen budget? Je kunt het ook voorstellen; vergeleken met andere vormen van training en ontwikkeling is coaching heel effectief en goedkoper.

*Deze vergoeding is alleen van toepassing als deze verzorgd wordt door een trainer die (zoals ik) is opgeleid bij SeeTrue en aangesloten bij ACBSBeNe.