Mediation

Regelmatig begeleid ik mediations op het gebied van arbeid. Mijn kracht ligt in het begeleiden van het proces: als neutrale en onafhankelijke buitenstaander ondersteun ik beide partijen op zoek naar een oplossing.

Hierbij staan vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwilligheid voorop. Alles wat we met elkaar bespreken, wordt niet met anderen of in een juridische procedure gedeeld. Mediation verloopt sneller dan een juridische procedure, is informeel en toekomstgericht. De mediator start blanco en onbevooroordeeld aan het traject en doet niet aan waarheidsvinding.

Voorafgaand aan een mediation is er eerst een telefonisch kennismakingsgesprek met beide partijen: er wordt gekeken of alle betrokkenen gemotiveerd zijn om het geschil op te lossen: mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
Zijn beide partijen bereid om met elkaar in gesprek te gaan? Dan stuur ik de mediationovereenkomst, kosten, algemene voorwaarden en een uitnodiging voor een gesprek op een neutrale plek. 

In het eerste gesprek (en soms meerdere) spreekt elke partij alleen met de mediator: er wordt in kaart gebracht welke punten er opgelost moeten worden en welke factoren dat nog in de weg staan. Alle aspecten en achtergronden worden besproken: wensen, feiten, verlangens, emoties en argumenten. Als alle belangen in kaart zijn gebracht, volgen gezamenlijke gesprekken. Een gesprek duurt meestal één tot twee uur.

Elke mediation is maatwerk: ongeacht de uitkomst blijf je elkaars ambassadeur. Daarnaast liggen de kosten vaak lager dan bij een juridische procedure en is een mediationtraject voortvarend. Tijdens en tussen de gesprekken is overleg met je advocaat mogelijk. Ook is ruimte voor onderhandeling of uitleg over achtergronden of regelgeving.

Mijn benadering is oplossingsgericht, pragmatisch en persoonlijk.

Wil je meer weten of een kwestie voorleggen om te zien of die geschikt is voor mediation? Neem even contact op.