EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode die toegepast kan worden bij allerlei soorten klachten. Het is ontwikkeld door Francine Shapiro in 1989. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Oorspronkelijk werd EMDR vooral ingezet bij posttraumatische stressproblematiek (PTSS), inmiddels is gebleken dat deze therapievorm bij veel meer klachten en hulpvragen effectief kan werken zoals na het meemaken van een (auto-)ongeluk, ernstige ziekte, mishandeling of getuige zijn daarvan en angst- en verlieservaringen (werk, relatie). Ook blijkt EMDR behulpzaam te zijn bij klachten als schaamte en schuldgevoelens. Iedereen verwerkt ingrijpende ervaringen op een andere manier. De duur van herstel na een ingrijpende gebeurtenis verschilt ook per persoon. Als iemand iets traumatisch meemaakt, dan kunnen de hersenen dat niet altijd verwerken, zoals ze dat met andere ervaringen doen. Soms blijft iemand last houden van klachten als terugkomende beelden of gedachten, nachtmerries, concentratieproblemen, schrikachtigheid en slaapproblemen na een trauma. EMDR kan dan helpen het natuurlijke verwerkingsproces weer op gang te brengen.

EMDR kan ingezet worden als losse behandelmethode, of als onderdeel van een breder behandelplan. Dat is afhankelijk van wat bij jou past en wat nodig is. Voordat EMDR wordt toegepast zal er eerst aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. De effecten van EMDR zijn uitvoerig onderzocht en uit de resultaten blijkt dat het effect aanzienlijk is. Vaak merk je na de therapie dat de herinneringen minder emotionele lading geven en je er dus ook minder last van zal hebben.

EMDR is dus een geprotocolleerde therapievorm om nare ervaringen te verwerken en desensitiseren (het verminderen van de belastende herinnering). Dit kan in relatief korte tijd, in ongeveer 4 tot 7 sessies. De herinnering of ervaring verliest aan emotionele lading en belasting: je wordt dus vrijer in het terugdenken daaraan. Vaak veranderen de herinneringsbeelden of-gedachten en worden ze waziger of kleiner somt ontstaan er spontaan nieuwe inzichten of gedachten met een (minder belastende) betekenis aan de gebeurtenis. Zo krijgt het steeds meer een plekje, in plaats van overheersend in je leven aanwezig te zijn. Na afloop van een sessie is het verstandig om rustig aan te doen, de effecten kunnen nog doorwerken: zo kan er vermoeidheid optreden of komen er gedachten of gevoelens op. Dit is een normale reactie en zakt ook weer weg, daarna groeit je nieuwe evenwicht en kan er geƫvalueerd worden wat het effect is van de sessie.

Voor aanvang van elke EMDR-sessie geef ik je eerst uitleg over wat we gaan doen en kun je natuurlijk vragen stellen. een EMDR sessie duurt 90 minuten.

Tijdens sessies wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken waardoor er op een veilige afstand (>1,5 meter) van elkaar behandeld wordt.