Tarieven en vergoedingen 2024

In de praktijk kun je terecht voor psychologische begeleiding en (individuele en groeps)training. Afspraken zijn mogelijk tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij onvergoede zorg is geen verwijsbrief nodig.

Psychologische begeleiding
Onvergoede zorg (directe aanmelding)
Bij onvergoede zorg heb je geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Je betaalt zelf voor de gesprekken en hoeft niet eerst je eigen risico vol te maken. Daarnaast wordt er geen informatie gedeeld met je zorgverzekeraar en hoeft er geen (DSM-)diagnose te worden gesteld. Ook is er geen vastgestelde trajectduur met een minimaal of maximaal aantal gesprekken.
Soms worden de gesprekken vergoed worden uit je aanvullende zorgverzekering. Vraag dit voorafgaand goed na bij je zorgverzekeringsmaatschappij.

Vergoede zorg (met een verwijsbrief )
Om voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering in aanmerking te komen, heb je een verwijzing naar de GGZ nodig (via je huisarts/medisch specialist). Hierbij werk ik samen met Caredate: een erkende zorginstelling. Op hun site kun je terecht voor meer informatie en om je aan te melden. De gesprekken worden vergoed, na betaling van je wettelijk eigen risico. Sinds 01 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in werking getreden. Hierdoor zijn er veranderingen wat betreft de bekostiging en vergoedingssysteem van de GGZ. Kijk voor meer informatie op: /https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Vergoedingsmogelijkheden zonder verwijsbrief
Een mogelijkheid om een traject (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, is aan je werkgever te vragen of zij (een deel) willen bekostigen. Vaak staat men open om hierin te investeren; zo wordt ook uitval op het werk voorkomen. Kijk ook eens op Zorgwijzer, hier staat per zorgverzekeringsmaatschappij vermeld wat de vergoedingsmogelijkheden zijn. Let op: je blijft zelf verantwoordelijk voor het nagaan of deze informatie inderdaad correct en op jouw verzekering van toepassing is. Check altijd zelf bij je verzekeraar of je een vergoeding krijgt en voor welk bedrag!

Twijfel je tussen vergoede en onvergoede zorg?
De volgende problemen/klachten zijn sinds 2014 uitgesloten van vergoeding vanuit de basiszorgverzekering: werkgerelateerde problematiek, spanningsklachten, burn-out, relatieproblemen, rouw en verliesverwerking, levenfase- of identiteitsvragen en aanpassingsproblemen (reacties op stressvolle gebeurtenis zoals een scheiding).

Tarieven 2024:
Een telefonisch kennismakingsgesprek van 15 minuten is gratis.
Intakegesprek: elk traject start met een intakegesprek: hierin brengen we je vraag, klacht(en) en omstandigheden in kaart en bespreken wat je doel(en) en wens(en) zijn.
Psychologische begeleiding. Een afspraak duurt 45 of 60 minuten. Gesprekken kunnen ook online via beeldbellen. De tarieven voor onvergoede 2024 staan hieronder. Informatie over vergoedingen bij een traject met een verwijsbrief vind je op de site van Caredate.
Supervisie en leertherapie: € 125,– voor 60 minuten (BTW vrijgesteld) . Groepssupervisie (max 3 personen) is ook mogelijk. Bij een groepssupervisie is het tarief €105,– p.p. per afspraak. Een afspraak is 60 minuten bij 2 personen en 90 minuten bij 3 personen.
Zowel supervisie als leertherapie is mogelijk in persoon als via Zoom.
Individuele ACT training: een telefonisch kennismakingsgesprek en 8 individuele gesprekken van elk 60 minuten, tarief € 950,– (inclusief materialen).

Tarieven 2024 (onvergoede zorg/zonder verwijsbrief)De tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn van toepassing. Informatie hierover kun je vinden op hun site.

PrestatiecodeOmschrijvingTarief in €
CO0001Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 5 minuten 35,24  
CO0066Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 5 minuten27,61
CO0131Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 15 minuten60,49
CO0196Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 15 minuten49,11
CO0261 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 30 minuten99,81
CO0326 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 30 minuten83,31
CO0391 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 45 minuten139,31
CO0456Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 45 minuten118,15
CO0521Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 60 minuten159,69
CO0586Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 60 minuten140,14
CO0651Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 75 minuten194,39
CO0716Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 75 minuten172,37
CO0781Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 90 minuten238,41
CO0846Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 90 minuten210,63
N.B.: dit betreffen mijn particuliere tarieven, identiek aan de NZA-tarieven i.h.k.v. het Zorgprestatiemodel, dat sinds jan. 2022 geldt (zie toelichting elders). Deze tarieven zijn incl. bekostiging van indirecte tijd voor voorbereiding van een gesprek, uitwerking en evt nasturen van materiaal.

Bij consulten aan huis wordt reistijd in rekening gebracht; €15,- per kwartier. In uitzonderlijke gevallen kan er in de avond of het weekend een afspraak gemaakt worden. Hiervoor geldt een toeslag van 25,– per gesprek.
Telefonische consulten (of via whatsapp) en overleg met andere zorgverleners worden in rekening gebracht volgens begeleidingstarief (zie hierboven).
Afzeggen/verzetten: Het kan gebeuren dat een afspraak toch niet uit komt, verzetten of annuleren kan tot 24 uur van te voren en is dan kosteloos. Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren verzet en/of geannuleerd worden en gemiste afspraken (“no-show”), geldt een tarief van €75,- ongeacht de reden (dit is ter compensatie van de onkosten die de praktijk hier aan maakt en omdat er op die termijn geen andere afspraak meer kan worden ingepland).