Tarieven en vergoedingen

In de praktijk kun je terecht voor psychologische begeleiding en (individuele en groeps)training. Afspraken zijn mogelijk tussen 9.00 en 17.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan er ook in de avond of het weekend een afspraak gemaakt worden. Hiervoor geldt een toeslag van € 20,– per gesprek.
Bij onvergoede zorg is geen verwijsbrief nodig.

Psychologische begeleiding

Directe aanmeldingOnvergoede zorg
Bij onvergoede zorg heb je geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Je betaalt zelf voor de gesprekken en hoeft niet eerst je eigen risico vol te maken. Daarnaast wordt er geen informatie gedeeld met je zorgverzekeraar. Je kunt je direct bij mij aanmelden.
Soms worden de gesprekken vergoed worden uit je aanvullende zorgverzekering. Vraag dit voorafgaand goed na bij je zorgverzekeringsmaatschappij.
Twijfel je tussen vergoede en onvergoede zorg?
De volgende problemen/klachten zijn sinds 2014 uitgesloten van vergoeding vanuit de basisverzekering: werkgerelateerde problematiek, spanningsklachten, burn-out, relatieproblemen, rouw en verliesverwerking, levenfase- of identiteitsvragen en aanpassingsproblemen (reacties op stressvolle gebeurtenis zoals een scheiding). Bij vergoede zorg dient er een diagnose gesteld te worden, dat is niet het geval bij onvergoede zorg.

Een (telefonisch) kennismakingsgesprek van 15 minuten is gratis. Hierin worden je vraag en/of klacht, de werkwijze en kosten besproken.
Intakegesprek: elk traject start met een intakegesprek: hierin brengen we je vraag, klacht(en) en omstandigheden in kaart en bespreken wat je doel(en) en wens(en) zijn. Dit gesprek duurt 60-75 minuten en is € 125,–.
Psychologische individuele begeleiding: € 105,– per afspraak. Een afspraak duurt 45 minuten met uitloop naar 50 minuten.
Telefonische consulten worden vanaf 5 minuten in rekening gebracht.

Ter informatie staat hieronder een overzicht van de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):

NZA tarieven 2022 psycholoog NLFQ niveau 7

Individuele ACT training: een kennismakingsgesprek en 8 individuele gesprekken van elk 60 minuten, tarief € 800,– (inclusief materialen).
Groepstraining Tijd voor ACTie: een telefonisch kennismakingsgesprek en 6 groepsbijeenkomsten van 90 minuten, tarief € 450,– per persoon (inclusief materialen).

Hoe zit het met dat zorgprestatiemodel?

Vanaf 1 januari 2022 gaat er gewerkt worden volgens het zorgprestatiemodel  en zorgvraagtypering. De tarieven voor een gesprek zijn afhankelijk of het intakegesprek (diagnostiek) of een behandelgesprek is,  hoeveel minuten een gesprek of consult duurt en wat voor beroep iemand heeft. Gesprekken in de praktijk vallen onder het tarief van basispsycholoog. De planning van de duur van een gesprek is het tarief dat in rekening gebracht wordt. De maximale tarieven van het NZA zijn voor een intakegesprek van 45 minuten € 142,31 en voor een behandelgesprek van 45 minuten € 120,99

Telefonische consulten worden vanaf 5 minuten in rekening gebracht. Consulten per 15 minuten. Bij eventuele consulten aan huis worden ook reistijd in rekening gebracht. Ook overleg met andere zorgverleners kunnen in rekening gebracht worden tot 15 minuten of langer dan 15 minuten.

Het eigen tarief in 2022 in de praktijk is € 105,- per sessie van 45 minuten. Een intakegesprek is € 125,- (60-75 minuten gesprek en intake- verslaglegging).

Vergoede zorg
Om voor vergoedingvanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, heb je een verwijzing naar de GGZ nodig (via je huisarts/medisch specialist). Hierbij werk ik samen met Caredate: een erkende zorginstelling. Op hun site kun je terecht voor meer informatie en om je aan te melden. De gesprekken worden vergoed, na betaling van je wettelijk eigen risico. Sinds 01 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in werking getreden. Hierdoor zijn er veranderingen wat betreft de bekostiging en vergoedingssysteem van de GGZ, zoals een maandelijkse factuur. Kijk voor meer informatie hierover op: /https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Vergoedingsmogelijkheden zonder verwijsbrief
A.s.r. (voorheen De Amersfoortse) vergoedt jouw Acceptance and Commitment Training als deze verzorgd wordt door een trainer van SeeTrue Opleidingen & Trainingen. Dan krijg je per jaar € 500,- vergoeding voor een (online) ACT-training (individueel of groepstraining). Als particulier bij de Amersfoortse met een extra of uitgebreide aanvullende verzekering is de vergoeding € 100,- per kalenderjaar. Voor meer informatie hierover, klik je hier.
Een andere mogelijkheid om een traject (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, is aan je werkgever te vragen of zij (een deel) willen bekostigen. Vaak staat men open om hierin te investeren; zo wordt ook uitval op het werk voorkomen.
Overheden en verschillende werkgevers bieden vaak een bijdrage voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van hun werknemer. Gesprekken op basis van Acceptance en Commitment Therapy (ACT) leiden tot blijvend inzicht, doordat je onderzoekt wat in je werk en leven belangrijk is en hoe je een goede balans daarin vindt. Vraag naar de mogelijkheden bij je HR-manager/werkgever. Vaak kun je gebruik maken van een persoonlijk ontwikkelbudget en krijgt je werkgever financieel voordeel via de belasting.

Kijk ook eens op Zorgwijzer, hier staat per zorgverzekeringsmaatschappij vermeld wat de vergoedingsmogelijkheden zijn. Let op: je blijft zelf verantwoordelijk voor het nagaan of deze informatie inderdaad correct en op jouw verzekering van toepassing is!

Afzeggen: Kun je, om wat voor reden dan ook, niet op een afspraak komen, laat dat dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Voor afspraken die niet of minder dan 24 uur ervoor worden afgezegd (ongeacht de reden) wordt € 75,- in rekening worden gebracht voor gereserveerde tijd. Afspraken op maandag, dienen uiterlijk vrijdag om 17.00 uur afgezegd te zijn.

*Deze vergoeding is alleen van toepassing als deze verzorgd wordt door een trainer die (zoals ik) is opgeleid bij SeeTrue en aangesloten bij ACBSBeNe (Association for Contextual Behavioral Science België en Nederland)