Tarieven en vergoedingen 2023

In de praktijk kun je terecht voor psychologische begeleiding en (individuele en groeps)training. Afspraken zijn mogelijk tussen 9.00 en 17.00 uur. Bij onvergoede zorg is geen verwijsbrief nodig.

Psychologische begeleiding
Directe aanmelding (onvergoede zorg)
Bij onvergoede zorg heb je geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Je betaalt zelf voor de gesprekken en hoeft niet eerst je eigen risico vol te maken. Daarnaast wordt er geen informatie gedeeld met je zorgverzekeraar.
Soms worden de gesprekken vergoed worden uit je aanvullende zorgverzekering. Vraag dit voorafgaand goed na bij je zorgverzekeringsmaatschappij.
Twijfel je tussen vergoede en onvergoede zorg?
De volgende problemen/klachten zijn sinds 2014 uitgesloten van vergoeding vanuit de basisverzekering: werkgerelateerde problematiek, spanningsklachten, burn-out, relatieproblemen, rouw en verliesverwerking, levenfase- of identiteitsvragen en aanpassingsproblemen (reacties op stressvolle gebeurtenis zoals een scheiding). Bij onvergoede zorg hoeft er geen diagnose gesteld te worden, geen informatie verstrekt te worden aan de zorgverzekeraar en is er geen vastgelegde trajectduur. Bij vergoede zorg is dit wel het geval, ook heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze trajecten lopen via Caredate, ook aanmelden gaat via hen.

Tarieven 2023
Een telefonisch kennismakingsgesprek van 15 minuten is gratis. Hierin worden je vraag en/of klacht, de werkwijze en kosten besproken.
Intakegesprek: elk traject start met een intakegesprek: hierin brengen we je vraag, klacht(en) en omstandigheden in kaart en bespreken wat je doel(en) en wens(en) zijn. Dit gesprek duurt 75 minuten en is € 125,– (BTW vrijgesteld).
Psychologische begeleiding € 105,– per afspraak (BTW vrijgesteld). Een afspraak duurt 50 minuten. Gesprekken kunnen online en/of via beeldbellen.
Supervisie en leertherapie: € 105,00 per sessie van 50 minuten (BTW vrijgesteld).
Coaching: Met ingang van 01 januari 2023 is coaching weer mogelijk. Een coachingsgesprek duurt 60 minuten. Het tarief is € 125,– per gesprek, excl BTW.

Bij consulten aan huis wordt reistijd in rekening gebracht; €12,50 per kwartier. In uitzonderlijke gevallen kan er in de avond of het weekend een afspraak gemaakt worden. Hiervoor geldt een toeslag van 20,– per gesprek.
Telefonische consulten (of via whatsapp) en overleg met andere zorgverleners worden in rekening gebracht volgens begeleidingstarief (zie hierboven).
Afzeggen/verzetten: Het kan gebeuren dat een afspraak toch niet uit komt. Verzetten of annuleren kan tot 24 uur van te voren en is dan kosteloos. Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren verzet en/of geannuleerd worden en gemiste afspraken (“no-show”), geldt een tarief van €75,- ongeacht de reden (dit is ter compensatie van de onkosten die de praktijk hier aan maakt en omdat er op die termijn geen andere afspraak meer kan worden ingepland).

Individuele ACT training: een kennismakingsgesprek en 8 individuele gesprekken van elk 60 minuten, tarief € 800,– (inclusief materialen).
Groepstraining Tijd voor ACTie: een telefonisch kennismakingsgesprek en 6 groepsbijeenkomsten van 90 minuten, tarief € 450,– per persoon (inclusief materialen).

Hoe zit het bij vergoede zorg?
Om voor vergoedingvanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, heb je een verwijzing naar de GGZ nodig (via je huisarts/medisch specialist). Hierbij werk ik samen met Caredate: een erkende zorginstelling. Op hun site kun je terecht voor meer informatie en om je aan te melden. De gesprekken worden vergoed, na betaling van je wettelijk eigen risico. Sinds 01 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in werking getreden. Hierdoor zijn er veranderingen wat betreft de bekostiging en vergoedingssysteem van de GGZ, zoals een maandelijkse factuur. Kijk voor meer informatie op: /https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Vergoedingsmogelijkheden zonder verwijsbrief
A.s.r. (voorheen De Amersfoortse) vergoedt jouw Acceptance and Commitment Training als deze verzorgd wordt door een trainer van SeeTrue Opleidingen & Trainingen die ook lid is van ACBSBeNe, zoals ik. Bij a.s.r. krijg je per jaar een vergoeding vergoeding voor een ACT-training (individueel of groepstraining). Ben je als zzp-er verzekerd bij hen met de ” AOV en zorg in 1″? Dan krijg je dit jaar (2023) een vergoeding tot € 1000,- . Als particulier je zorgverzekering bij de a.s.r. met een extra of uitgebreide aanvullende verzekering? Dan is de vergoeding € 100,- per kalenderjaar (in 2023). Check altijd zelf bij je verzekeraar of je een vergoeding krijgt en welk bedrag!.
Een andere mogelijkheid om een traject (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, is aan je werkgever te vragen of zij (een deel) willen bekostigen. Vaak staat men open om hierin te investeren; zo wordt ook uitval op het werk voorkomen.

Kijk ook eens op Zorgwijzer, hier staat per zorgverzekeringsmaatschappij vermeld wat de vergoedingsmogelijkheden zijn. Let op: je blijft zelf verantwoordelijk voor het nagaan of deze informatie inderdaad correct en op jouw verzekering van toepassing is!

Vergoedingsmogelijkheden coaching
Via de werkgever: Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Vraag je HR-manager, leidinggevende of directeur dus naar de mogelijkheden. Steeds meer werkgevers (en ook de overheid) bieden ook een bijdrage voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van hun werknemer. Vraag naar de mogelijkheden bij je HR-manager/werkgever. Vaak kun je gebruik maken van een persoonlijk ontwikkelbudget en krijgt je werkgever financieel voordeel via de belasting. Heb je last van overspannenheid of een (dreigende) burn-out, bespreek dit dan met de bedrijfsarts, die kan je ook doorverwijzen.
CAO: In veel collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) is een coachings- of opleidingsbudget opgenomen. Je hebt dan recht op een bedrag dat je – na overleg met je werkgever of leidinggevende – kunt besteden aan coaching. Kijk ook zelf de CAO van je branche na.
Via de Arbo-dienst van je bedrijf; bijv. in het kader van burn-out preventie. Hiervoor neem je eerst contact op met de bedrijfsarts.
Belasting: de kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Controleer altijd goed bij de belastingdienst welke mogelijkheden voor jou van toepassing zijn.
PGB: Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.
UWV: ls je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

*Deze vergoeding is alleen van toepassing als deze verzorgd wordt door een trainer die (zoals ik) is opgeleid bij SeeTrue en aangesloten bij ACBSBeNe (Association for Contextual Behavioral Science België en Nederland)